" /> " />

Denne side er opdelt i følgende rækkefølge, for at gøre det så overskueligt som muligt for dig, at kende dine rettigheder:

  • Område bekendtgørelsen gælder for (f.eks. Køreprøve)
  • BEK (Bekendtgørelsens navn, nr. og dato på retsinformation)
  • Uddrag af reglen i bekendtgørelsen (direkte kopieret fra bekendtgørelsen)
  • Undtagelser/fritagelser for mundbind (direkte kopieret fra bekendtgørelsen)
  • Link til bekendtgørelsen: (den fulde bekendtgørelsen på retsinformation)

Start med at finde området (f.eks. Køreprøve) for den situation du har brug for vejledning i.

Uanset du lovligt kan fritage dig selv, så vil du desværre sagtens kunne opleve situationer, hvor folk (f.eks. ansatte, buschauffører, politibetjente og helt almindelige borgere) ikke er enige i dette. Men, hold fast, for du har retten på din side.


____________________________________________________

Videnpædagogiske aktivitetscentre.

BEK nr. 675 af 19/04/2021:

Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på videnpædagogiske aktivitetscentre og lignende på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 11. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende, tilskuere og lignende kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller en lokalitet omfattet af § 1, jf. dog § 12.

 

Uddrag af § 1:

1) Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves aktiviteter af videnpædagogiske aktivitetscentre, som fremgår af bilag 1.

2) Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, udstillingsaktiviteter eller lignende af foreninger og organisationer, som fremgår af bilag 2.

3) Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves aktiviteter af Astra – Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed.


F.eks. på Middelaldercentre, Experimentarium, Geocenter Møns Klint m.fl. Se bekendtgørelsens bilag 1 og 2.


Undtagelser/fritagelser for fremvisning af coronapas (covid-19 test):

§ 12. 

1) Børn under 15 år.

2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.

3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/675

____________________________________________________


Serveringssteder, liberalt erhverv og forlystelsesparker 

BEK nr. 696 af 19/04/2021:

Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 14. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal kunder, besøgende og lignende kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller en lokalitet omfattet af stk. 2, jf. dog § 15. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter følgende lokaler og lokaliteter, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang:

1) Forlystelsesparker og lignende.

2) Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og bemandede solarier.

3) Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet. 1. pkt. omfatter alene lokaler.

 

Uddrag af undtagelser/fritagelser for fremvisning af coronapas (covid-19 test):

§ 15.

1) Børn under 15 år.

2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.

3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/696

____________________________________________________


Køreprøver og køreundervisning. 

BEK nr. 573 af 31/03/2021:

Bekendtgørelse om genåbning og restriktioner, krav om mundbind m.v. og coronapas for køreundervisning og køreprøver i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 8. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal elever og prøvetagere kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller et køretøj omfattet af stk. 2, jf. dog § 9. Coronapasset skal forevises til underviseren, den prøvesagkyndige eller andre personer tilknyttet lokalet eller køretøjet.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter følgende lokaler og køretøjer, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang:

1) Lokaler og køretøjer, hvorfra der afvikles teoretisk køreundervisning, praktisk køreundervisning, teoretiske køreprøver, praktiske køreprøver eller vejledende helbredsmæssige køretest, jf. bekendtgørelse om kørekort.

2) Lokaler og køretøjer, hvorfra der afvikles skriftlige forprøver eller afsluttende prøver, jf. bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere.

 

Uddrag af undtagelser/fritagelser for fremvisning af coronapas (covid-19 test):

§ 9.

1) Børn under 15 år.

2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.

3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/573

____________________________________________________


Kultur

BEK nr. 518 af 25/03/2021:

Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og covid-19-test på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 13. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende, brugere, tilskuere og lignende kunne forevise dokumentation for en covid-19-test med et negativt testresultat, som er foretaget inden for 72 timer før den pågældendes ankomst til et lokale eller en lokalitet omfattet af stk. 2, jf. dog § 14. Dokumentation efter 1. pkt. skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter følgende lokaler og lokaliteter, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang:

1) Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder museer, kunsthaller, biblioteker, teatre, spillesteder og biografer. 1. pkt. omfatter ikke lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes aktiviteter for børn og unge under 18 år, jf. § 1, stk. 3, 1. pkt. og stk. 6.

2) Lokaliteter tilhørende zoologiske anlæg, akvarier og lignende.

3) Lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner for personer over 70 år, jf. § 1, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt.

4) Stadions, hvor der afvikles fodboldkampe, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv. 1. pkt. omfatter både lokaler og lokaliteter.

 

Tilføjelse fra BEK nr. 694 af 20/04/2021.

Uddrag af undtagelser/fritagelser for fremvisning af coronapas (covid-19 test):

§ 14.

1) Børn under 15 år.

2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.

3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.

 

Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/518


BEK nr. 705 af 24/04/2021:

Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 14. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende, brugere, tilskuere og lignende kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller en lokalitet omfattet af stk. 2, jf. dog § 14.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter følgende lokaler og lokaliteter, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang:

1) Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder museer, kunsthaller, biblioteker, teatre, spillesteder og biografer. 1. pkt. omfatter ikke lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes aktiviteter for børn og unge under 18 år, jf. § 1, stk. 3, 1. pkt. og stk. 6.

2) Lokaliteter tilhørende zoologiske anlæg, akvarier og lignende.

3) Lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner for personer over 70 år, jf. § 1, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt.

4) Stadions, hvor der afvikles fodboldkampe, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv. 1. pkt. omfatter både lokaler og lokaliteter.


Uddrag af undtagelser/fritagelser for fremvisning af coronapas (covid-19 test):

§ 15.

1) Børn under 15 år.

2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.

3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/705. Se § 19.


____________________________________________________


Kirke og trossamfund - større menighedsarrangementer.


BEK nr. 852 af 09/05/2021

Bekendtgørelse om afvikling af større menighedsarrangementer i folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 4. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal deltagere kunne forevise et coronapas ved ankomst til det pågældende lokale eller lokalitet omfattet af stk. 2. Dokumentation efter 1. pkt. skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter lokaler og lokaliteter, som folkekirken eller et trossamfund uden for folkekirken, råder over, og hvortil offentligheden har adgang, når lokalet eller lokaliteten anvendes til afholdelse af større menighedsarrangementer omfattet af denne bekendtgørelse.


Uddrag af undtagelser/fritagelser for fremvisning af coronapas (covid-19 test):

§ 5.

1) Børn under 15 år.

2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.

3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/852

____________________________________________________


I de 3 følgende bekendtgørelser, fremgår der nogle generelle undtagelser for Folketinget og domstolene, forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, sundhedsvæsenet og udøvere af professionel idræt.

Eftersom bekendtgørelsernes regler ikke logisk hænger sammen med de fagområder, som de generelle undtagelser nævner, kan vi ikke give nogen vejledning til korrekt brug af bekendtgørelserne.


BEK nr. 705 af 24/04/2021:

Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/705. Se § 19.

 

BEK nr. 696 af 19/04/2021:

Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/696. Se § 18.

 

BEK nr. 518 af 25/03/2021:

Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og covid-19 test på kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/518. Se § 18.


____________________________________________________Udviklet af Frihedsbevægelsens Fællesråd i samarbejde med jurister og advokater.


NB: Raske menneske er ikke syge!


Frihedsbevægelsens Fællesråd

Kontaktoplysninger [email protected]

CVR.nr. 41712341

Om os

Lokalt

Støt os

Følg os

Facebook